Verktyg för lönerevision

”Äntligen har vi ett komplett verktyg för vår lönerevision där alla chefer följer samma riktlinjer”.

Känner du igen känslan? Om inte, då är Sysarbs verktyg för lönerevision något för dig.  Cheferna behöver enkla verktyg som underlättar för deras lönesamtal, målstyrning, prestationsbedömning och för sin lönesättning.

Därför har vi skapat Enterprise.

Det har aldrig tidigare varit så enkelt att ha ett gott samarbete mellan HR-avdelning och chef. HR förbereder och chefen utför. Och all dokumentation sparas på samma plats. Sysarb Enterprise binder alltså ihop hela löneprocessen under året. Fantastiskt!

Lönerevision verktyg

Lönerevision:
En medarbetare i taget

Det som är härligt med Sysarb Enterprise är att man kan välja en medarbetare och då se allt som har med den personen att göra. Chefen kan se anteckningar, samtal, mål, lönekriterier och lön. Det gör att det plötsligt är enkelt att sätta löner på rätt grund. Så istället för att lönearbetet struktureras utifrån moduler ger Sysarb Enterprise en tydlig överblick över varje medarbetare.

Lönerevision för HR och chefer
Lönerevision prestationsbedömning

Prestationsbedömning

Hur ska man jobba för att jämna ut löneskillnader som är osakliga i förhållande till hur en medarbetare presterar? Sysarb Enterprise låter chefen se lönerelationen mellan olika medarbetare och möjliggör för en smidig prestationsbedömning som följer lönekriteriernas riktlinjer. Det blir då enkelt att jämföra prestation gentemot lön mellan olika medarbetare och på sätt se vem som ska prioriteras i lönerevisionen.

Förenkla er lönerevision

Sysarb Enterprise förenklar verkligen för dig på HR-avdelningen när du vill planera, strukturera, kontrollera och kvalitetssäkra er lönerevision. 

  • Är era lönesamtal genomförda och digitalt arkiverade?

  • Utvärderades medarbetarna enligt era lönekriterier?

  • Har ni satt rätt löner? 


Få smidigt en överblick och behöv aldrig mer fundera över ovanstående frågor igen. Samtidigt, låt era chefer och medarbetare alltid vara förbereda och följa samma riktlinjer för lönesättning internt inom organisationen. 

Förenklad lönerevision

Har du en teknisk fråga?

Hör av dig till mig, så kollar vi på det!

Sandra frojdenstam profilbild
Sanna Helgstrand profilbild
lovisa larsson