Löneanalys

Sysarb erbjuder ett komplett digitalt verktyg för löneanalys som baseras på Sveriges största databas av faktiska löner. Aldrig har det varit enklare att få en överblick över er lönestruktur och jämföra den med era branschkollegor i ett enkelt, smidigt och trevligt gränssnitt. 

Löneanalys

Benchmark

Du behöver alltså se till att lönen ligger rätt i förhållande till marknaden. Men varför är det egentligen viktigt med benchmark? En orsak är för att behålla personal. Genom att se i din löneanalys hur löneläget ser ut hos andra råkar du inte ut för att andra organisationer erbjuder mer i lön utan din vetskap. En annan anledning till att ha marknadsmässiga löner är att det är svårt att rekrytera om man ligger lägre än organisationer i det närmsta närområdet. 

Medarbetare gör löneanalys
löneanalysverktyg

Såhär funkar vår löneanalys!

Välj enkelt i vårt verktyg vilka löner från ert företag som du önskar att analysera. Du kan smidigt sortera informationen i kategorier såsom exempelvis kön, ålder och anställningstid, eller organisationstillhörighet och sedan välja att se hela Sverige eller bara speciella regioner för din löneanalys. Du kan även lägga till ”vänner” i systemet av våra befintliga kunder, såsom exempelvis grannkommunerna eller branschkollegor där ni önskar dela statistiken mellan varandra. Detta möjliggör för er att kunna jämföra era löner mot varandra smidigt i vårt system. Lönestatistiken kan du se i trendlinjer och översiktliga diagram och därmed få en enkel och överskådlig analys av läget. 

Lönerapport av benchmark

Med vårt analysverktyg kommer också tillgång till en lönerapport där du i procent ser skillnaden mellan dina medarbetares löner och Sveriges löner. Det blir alltså otroligt lätt att se var en yrkesgrupp i ditt område ligger i lön förhållande till landets medianlön för samma yrkesgrupp. Nu åker vi!

löneanalys-jämför löner

Har du en teknisk fråga?

Hör av dig till mig, så kollar vi på det!

Sandra frojdenstam profilbild
Sanna Helgstrand profilbild
lovisa larsson