E-learning

Vi på Sysarb är övertygade om att vi nu, kanske mer än någonsin, behöver jobba med kompetensutveckling och öka våra kunskaper om en av våra mest centrala processer: Lönebildningen. Därför har vi satt ihop en e-utbildning som tar upp grunderna som varje lönesättande chef bör känna till. Utbildningen är också tänkt att hjälpa HR att kunna stötta cheferna i lönesättningen och för fackliga att få en god bild av hur individuell lönesättning fungerar i praktiken.

E-learning

Individuell lönesättning innebär att en medarbetare lönesätts utifrån prestation, måluppfyllelse och det värde medarbetaren bidrar med till verksamhetens mål. Lönesättningsprocessen ställer alltså stora krav på ledarskapet i en organisation. Målsättningen är att vi tillsammans skapar ett arbetssätt där lönesättningen är smidig, transparent och ekonomiskt hållbar. Där du som chef har rätt kunskap och verktyg att sätta löner som upplevs rättvisa, attraherar och motiverar medarbetare.

 

För dig som chef eller HR som stöttar chef.

Den här e-utbildningen riktar sig till dig som är lönesättande chef eller HR som stöttar chefer i lönebildning. kommer att hjälpa dig att hantera de utmaningar som lönesättning kan innebära. Du får lära dig om lönesättning dels ur ett historiskt perspektiv samt vilka riktlinjer och lönepolicy styrs vi av. 

Kunskap och förmåga att sätta rätt lön.

Utbildningen handlar om att tydliggöra för dig som chef vad din roll och ditt ansvar i lönesättningen är, samt hur du som chef kan skapa en lönesättning som blir individuell och differentierad och premierar prestationer som bidrar till verksamhetens måluppfyllelse. Målet är att du efter utbildningen ska ha en ökad kunskap och förmåga i att sätta rätt lön.

 

Är du intresserad av E-learning?

Hör gärna av dig till oss, så återkommer vi så snart vi kan.

Saskia linton

Saskia Linton
Consultant Manager

saskia.linton@sysarb.se

0589-35 57 84